The Soul of Kantele
Sinikka Kontio, kantele
Matti Kontio, kantele
ODE 933-2

Released 05/1999