Timo Korhonen
Mano a mano


Lindberg · Takemitsu · Henze
Timo Korhonen, guitar
ODE 1091-2Released 02/2007